faraone
SIKKERHED


For Faraone er opbygning af udstyr, der overholder gældende normer, kun en begyndelse. Derfor blev alle Faraones stiger opbygget i overensstemmelse med EN131 og godkendt af Det Polytekniske Institut i Milano. Alle mobile stilladser opbygges i overensstemmelse med EN1004 og de godkendes af ISPESL. Alle Faraones platforme opbygges i overensstemmelse med EN280 og de godkendes af certificeringsorganer (CE-mærkning). CE-mærkning finder ikke anvendelse på stiger og mobile stilladser. De skal overholde krav iht. Den Europæiske Standard el. iht. DL81. Som sagt, agter Faraone at opbygge stiger, mobile stilladser og lifte m. kurv, som kendetegnes ved største mulige sikkerhed og som i den henseende er langt bedre end det er påkrævet for at imødekomme standardkrav. Og det er nemlig fordi for Faraone udgør sikkerhed og arbejdshastighed den integrerede del af selskabets mission.
FARAONES PATENTER FOR SIKKERHED VED ARBEJDE MED STIGER OG MOBILE STILLADSER

30 cm BREDE TRIN.

For at kunne garantere stigens maksimale stabilitet og komfort skal trinet være så dybt som muligt, med hældning, der vil muliggøre bekvem klatring. Iflg. standarden kræves, at trinet er mindst 8 cm dybt. Faraone byder på en bred vifte flade trin, 13, 15 og 30 cm brede, med 60 og 45 graders hældning. Jo større er stigens hældning, desto nemmere er det at klatre opad den. Stigemodeller, som er forsynet med denne innovative løsning er som følger: smt, mft, smft, mag, spf, sag, sge, domus, sgp, teles tt, cm og alle modeller fra speciallinjen.
SIKKERT ARMLÆN PÅ TELES TT

Teleskop- multistiger er meget bekvemme takket være deres alsidige anvendelsesmuligheder. De må gerne anvendes som anlægsstiger, wienerstiger el. stiger til anvendelse på trapper, dog kan der forekomme forskellige typer skjulte farer for medarbejderens stabilitet, fordi stigen er forsynet med 3 cm brede trin og den er ikke forsynet med en sikring i dens øverste del. Derfor har Faraone, med ønske om at byde på den største mulige sikkerhed, patenteret et aftageligt armlæn med 15 cm bredt trin, som operatøren kan placere det sted, han arbejder og som garanterer operatøren sikker gribefunktion, unik stabilitet og den ultimative fodkomfort.
SYSTEM TIL FASTGØRELSE AF TRIN VHA. LUFTFARTSTEKNOLOGI
For at kunne garantere stigens langvarige stabilitet skal fastgørelsessystemet sikre, at stigen ikke kommer til at vakle. Normalt anvender man nitter til fastgørelse af flade trin på wienerstiger. Selvom den slags løsning er almindeligt anvendt garanterer den ikke, at nitterne ikke løsner sig, som efter en vis tid kan udgøre fare for sikkerheden. Svejsning af aluminiumsdele er en anden løsning. Dog, volder også denne løsning problemer forbundet med materialetræthed, og efter et par år havner stigen nok i skraldespanden. Faraone har opfundet et system til fastgørelse vha. ekspansionsbolte i aluminium, som forhindrer stigen i at vakle samtidigt med at muliggøre dennes lange holdbarhed uden at svække stigens konstruktion. Denne løsning anvendes ofte til montering af elementer på flyvemaskiner. Modeller, som er forsynet med denne innovative løsning, er som følger: teles tt, lady, domus, nd, ndl, sella.
HØJT-ELASTISKE ELEMENTER giver efter ved belastning, med de bliver ikke brækket.
For Faraone skal alle konstruktionselementer, som har betydning for personlig sikkerhed, have egenskaber, som ved overbelastning vil medføre, at de vil give efter, men ikke blive brækket. Operatøren kommer ikke til nogen som helst skade, når et stigeelement giver efter. Alt, der skal til er at udskifte det givne element, og så er stigen igen så god som ny. Ved anvendelse af ikke-porøse elementer såsom dele udført i støbt aluminium, som pludseligt kan brækkes, opstår der risiko for at operatøren kommer til alvorlige skader. I forbindelse hermed præsenterer vi en video, hvor hængsler i støbt aluminium, som er tilgængelige på markedet og Faraones støbte hængsler i stål, sammenlignes. Alle Faraones produkter kendetegnes ved denne grundlæggende egenskab, som garanterer sikkerhed.

YDERST SIKKER STABILISATOR - STIGEFOD
Forordningen nr. 81 foreskriver, at en anlægsstige skal fastgøres inden anvendelse. Faraone fastholder, at en bedst mulig skridsikker stigefod er det første skridt på vejen mod at give operatøren mulighed for den bedste mulige sikkerhed. Derfor har vi patenteret en stor stigefod, bestående af to komponenter, med hovedparti m. riflet hulplade i aluminium og den tynde del i blødt, skridsikkert plast. Systemet garanterer sikker og tilstrækkelig støtte, samtidigt med at garantere den bedste mulige stabilitet for enhver type stige. Modeller forsynet med denne innovative løsning er smt, cm, serie 150, serie 200, mft. Faraone byder på - som standardudgave - stropper til forankring af stigen det sted, stigen læner ind mod, for skydestiger, hvilket er en yderligere egenskab, der garanterer sikkerhed.

FASTGØRELSE AF BOLTETRIN MED 16 EKSPANSIONSPUNKTER PÅ HVER SIDE
Alle boltetrin fastgøres vha. 16-punkt kraftigt hydraulisk ekspansionssystem, som trykker trinnet på plads i stolper, 16 forskellige steder, hvilket garanterer holdbar stabilitet. Faraone anvender også boltetrin med 30x30 sektioner for serie 150 og trin 35 x 35 for serie 200, unikke i deres kategori. Trin 28 x 28 er nok til at overholde krav iht. EN131, men Faraone går videre. Stolper anvendt af Faraone er 1,2 til 2,5 mm tykke. Også i det tilfælde går vi ud over standardkrav iht. EN 131, som udgør 1,2 mm.

FARAONES MOBILE ALUMINIUMSSTILLADSER
Faraone har udviklet sine mobile stilladser således, at de skulle blive naturligt sikre. Det hele begynder med en fod, som kan lukkes og som muliggør hurtig og forsvarlig montering af det grundlæggende modul. Det er umuligt for jernstilladser, hvor foden vejer 40 kg, hvorimod foden i aluminium kun vejer 12 kg. Aluminium er yderst holdbar og let. Det er meget mere vanskeligt at montere sideelement i jern, som vejer ca. 16 kg end det er tilfælde med montering af et let aluminiumselement, som kun vejer 7 kg. Faraones aluminiumsstillads består i gennemsnit af 50% færre elementer end jernstillads. Faraones stilladser muliggør tids- og pengebesparelse samtidigt med at garantere bedste sikkerhedsegenskaber i deres kategori. Arbejdsoverflader er forsynet med aluminiumsstel og lettere og mere holdbar fenol- træoverflade. Faraones mobile stilladser er de eneste stilladser godkendt af ISPESL, som overholder EN1004 standarder, hvilket muliggør deres anvendelse uden forankring.

FARAONES PATENTER FOR SIKKERHED AF LIFTE MED KURV
CCS, system til kontrol af løftekæder, gør det muligt at løbende at kontrollere løftekæder, som er den yderst vigtige del af lifte m. kurv. Ved slitage melder systemet, at der skal foretages et eftersyn, hvorved man slipper for at skulle gennemføre periodiske kædekontroller.
Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro